wie zijn we

Alle Bestuurders

Patrick Cortois
Voorzitter

Dagelijks bestuur
Communicatie
Evenementen

Marc Van Grootel
Bestuurslid

Dagelijks bestuur
Ledenwerving

Jean Platini
Penningmeester
Financiering
Thesaurie
Peter Libert
Bestuurslid
Mobiliteit
Katia Smits
Bestuurslid
Ledenwerving
Guy Duchêne
Bestuurslid
Financiering
Subsidies
Kim Wybo
Bestuurslid
Financiering
Samenaankoop
Jeroen Buys
Bestuurslid
Ledenwerving
Nicole Dabin
-
Office Management

Dagelijks Bestuur

Het Bestuur zorgt voor de dagdagelijkse beslissingen om de continuïteit van de vereniging te garanderen.

Patrick Cortois
Voorzitter
Dagelijks bestuur
Marc Van Grootel
Bestuurslid

Dagelijks bestuur

Ledenwerving

De cel Ledenwerving zorgt voor een versterking van onze community met de bedrijven uit de zones.

Katia Smits
Bestuurslid
Ledenwerving
Marc Van Grootel
Bestuurslid
Ledenwerving
Jeroen Buys
Bestuurslid

Ledenwerving

Evenementen

Ondernemers vinden elkaar in een ongedwongen sfeer.

Patrick Cortois
Bestuurslid
Communicatie
Evenementen

Samenaankoop

De Cel Samenaankoop tracht om relevante samenaankopen te genereren waardoor onze leden financieel beter worden en waardoor er kennis gedeeld wordt.

Kim Wybo
Bestuurslid
Samenaankoop
Financiering
Guy Duchêne
Bestuurslid

Financiering
Subsidies

Thesaurie

De Cel Thesaurie is het financieel hart van de vereniging.

Jean Platini
Penningmeester
Financiering
Thesaurie

Mobiliteit

De Cel Mobiliteit tracht zo goed mogelijk te luisteren en informatie aan te reiken in functie van de mobiliteit in de zones en erbuiten.

Peter Libert
Bestuurslid
Mobiliteit

Communicatie

De Cel Communicatie tracht helder en adequaat te communiceren naar de leden toe.

Patrick Cortois
Bestuurslid
Communicatie
Evenementen
Heidi Van der Weehe
Bestuurslid

Social media

Financiering

De Cel Financiering tracht onze middelen zo goed mogelijk in te zetten om onze vereniging competitief te verankeren op lange termijn.

Guy Duchêne
Bestuurslid

Financiering
Subsidies

Kim Wybo
Bestuurslid
Financiering
Samenaankoop
Jean Platini
Bestuurslid
Financiering
Thesaurie

Subsidies

Guy Duchêne
Bestuurslid
Financiering
Subsidies